geografi

uddannelsens opbygning (struktur, fag og temaer)


Bacheloruddannelsen i geografi består af seks semestre. De første to semestre udgør "Det Første Studieår". Tredje semester fokuserer på dynamikker og processer i naturlandskabet, mens samfund, rum og sted udforskes på fjerde semester. På femte og sjette semester integreres disse emner under temaerne samfund, miljø og ressourcer.

Nedenfor ses hvilke kurser der indgår i de enkelte semestre. Udover kurserne består semestre af et projekt, der relaterer sig til semestrets og kursernes overordnede tema. Læs mere om projektarbejde her. Vil du vide mere om de enkelte kursers indhold, kan du se mere i Studieordningen for geografi.