geografi

Studiemiljø og studieture

Studiemiljø og studieture


Som geografistuderende bliver du en del af et tæt og uformelt fagmiljø med masser af sociale arrangementer og studieture, hvilket er en fordel både fagligt og socialt. Undervisningen foregår ikke i kæmpe auditorier med hundredvis af studerende, men giver i stedet mulighed for øvelser, spørgsmål og ikke mindst diskussion med forelæseren og blandt de studerende.

På geografiuddannelsen er der tradition for, at der arrangeres studieture til både ind- og udland. Programmet på studieturene, og i visse tilfælde også destinationerne, bliver planlagt i samarbejde mellem de studerende og underviserne, især på de senere semestre. Ligesom destinationerne er det faglige fokus også forskelligt fra tur til tur. Eksempelvis har ture til København og Barcelona haft et by-, regional- og kulturgeografisk fokus, mens ture til Fur og Island har haft fokus på naturgeografiske emner. Som nævnt er der dog fleksibilitet i planlægningen af turene, og programmet tilpasses de studerendes interesser.