geografi

projekt- og gruppearbejde


Noget unikt for Aalborg Universitetet er det store fokus på gruppearbejdet og den problemorienterede læringsform. Projektarbejdet fylder meget på studiet, og de studerende arbejder i grupper (4-5 studerende) hvert semester for at løse en given problemstilling, der ligger under semesterets temaramme. Filosofien er, at jo tættere vi kommer på at arbejde med "virkelige" problemstillinger i studiet, jo tættere er vi på den erhvervssituation, der venter, hvor evnen til at samarbejde med andre omkring komplekse problemstillinger er en værdsat kvalitet hos arbejdsgiverne. Udover at vi arbejder problemorienteret, arbejder vi også projektorienteret i erkendelsen af, at løsningen af et problem i den virkelige verden kræver tværfaglige kompetencer, hvilket stiller krav til geografens samarbejdsevner.

Få mere at vide om studieformen på Aalborg Universitets studieguide