geografi

Hvad er en Geograf?

Hvad er en Geograf?


Som geografistuderende må du være forberedt på, at familie og venner undrende spørger; "hvad er en geograf?" eller "hvad bliver man så?". Spørgsmål som "kan du så alle hovedstæderne?" og "ved du så alt om sten?", hører man også jævnligt. Men geografi på universitetet er meget mere end hovedstæder og geologi.

Geografi er et bredt fag, der strækker sig fra naturgeografien, som omhandler alle de naturlige processer, der finder sted under jordens overflade, på jorden og i atmosfæren, til kulturgeografien, der beskæftiger sig med, hvordan vi mennesker rumligt organiserer os. Imellem disse yderpunkter er et bredt spektrum af emner som for eksempel miljø- og udviklingsproblematikker og landskabsforvaltning. I denne del af geografien integreres natur- og samfundsvidenskaben ofte.

Der er ikke klare grænser for, hvad en geograf beskæftiger sig med. I stedet giver geografi en række værktøjer og en bred faglig viden, der gør geografen i stand til at angribe komplekse problemstillinger fra flere fagvinkler og forstå helheden. Man kan derfor med rette sige, at geografi er studiet af en verden i forandring.