geografi

10 gode grunde til at studere geografi

  • Du kan beskæftige dig med klimaændringer, udvikling i u-lande, økologi, landskabsdannelse, "udkantsdanmark", globale metropoler, verdenshandel, naturforvaltning, ghettoer, produktion og forbrug, fødevaresikkerhed, afskovning og meget andet. Du får redskaber, metoder og viden til på videnskabelig vis at forstå, analysere og løse problematikker i stedet for forudbestemte rammer for, hvad netop du skal beskæftige dig med.
  • Du opnår en faglig profil, der gør dig i stand til at kommunikere på højt fagligt niveau samt forstå den grundlæggende tankegang bag andre fagretninger. En egenskab der gør dig særligt attraktiv som færdiguddannet, når komplekse problemstillinger skal løses i samarbejder, der krydser traditionelle faggrænser.
  • Du bliver en del af et intimt studiemiljø, hvor dine medstuderende og undervisere er ligeså interesseret i verden som du er.
  • Du opnår grundlæggende viden om både natur- og samfundsvidenskabelige fagområder. Det geografiske perspektiv gør dig i stand til at forstå og analysere nogle af tidens mest presserende problematikker.
  • Du kan trække i waders og måle løs, du kan rejse ud og mærke verden og du kan dykke ned i teorier og tanker om sammenhænge og årsager.
  • Du kan arbejde på enhver skala; med globale problematikker, lokale fænomener, eller med samspillet imellem dem.
  • Du får udfordret dit interessefelt. Faget er bredt, men oftest giver denne bredde et udvidet interessefelt, og et nyt perspektiv på allerede eksisterende interesser. Er du eksempelvis hovedsageligt interesseret i udvikling i tredjeverdenslande, så vil geografiske temaer som globale flows, ressourcer og miljø måske give dig nye perspektiver og forståelsesrammer.
  • Du får forståelse af naturen omkring os, dens dynamikker og processer, og ikke mindst vores samspil med den.
  • Du får både konkrete redskaber og teoretiske begreber, der gør det muligt at analysere en bred vifte af spændende og samfundsrelevante problematikker.
  • Verden er kompleks - geografi gør dig i stand til at forstå den!