geografi

Studiets vejleder

Studiets vejleder

Geografi har en studievejleder, som selv er studerende på Geografiuddannelsen. Studievejlederen kan blandt andet vejlede om indholdet på geografistudiet, arbejdsbelastningen på studiet, optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

Studievejleder

Studievejleder på Geografi

Anna Sofie Krag

Aalborg Universitet
Skibbrogade 3, 1. sal, lokale A1-6
9000 Aalborg

Tlf: (+45) 2362 3618
E-mail: info@geografi.aau.dk

Fast træffetid hver onsdag kl. 9:00-10:00
Ellers send en mail for at aftale en tid til et møde.

Ikke på kontoret i april - send en mail, hvis du ønsker et møde. 

Studiepraktik

Overvejer du hvad du skal studere? Og overvejer du geografiuddannelsen? Så er du velkommen til at deltage i Studiepraktik på Geografi i Aalborg 25.-27. oktober 2017. Tilmelding september 2017. Følg med på studiepraktik.nu.

Find ud af mere om studiepraktik på Geografi her

Studiepraktik på Arkitektur og Design i oktober 2016

STUDERENDE FOR EN DAG

Vil du vide, hvordan det er at læse på Geografi på AAU? Så bliv studerende for en dag. Hør, hvad uddannelsen handler om, og oplev studiets sociale miljø.

Kontakt studievejlederen på uddannelsen for mere info.

 

Kontakt studiet

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder kravene til optagelse, fx fordi du har en anden baggrund end den, der er beskrevet under adgangskrav, er du velkommen til at kontakte studienævnet:

STUDIENÆVN FOR PLANLÆGNING, GEOGRAFI OG LANDINSPEKTØRUDDANNELSEn

Studienævnsformand for PGL-Studienævnet

Kristian Olesen

Kristian Olesen

Institut for Planlægning 
Skibbrogade 3 
Lokale: A1-24 
9000 Aalborg, DK

Telefon: +45 9940 7211 
E-mail: kristian@plan.aau.dk 

Sekretariat for PGL-studienævnet

Allis Hansen

Allis Hansen

Vestre Havnepromenade 5, 1. sal
9000 Aalborg

Telefon: +45 9940 7216
E-mail: sekretariat-pgl-sn@plan.aau.dk

HJEMMESIDE

Du kan eventuelt se nærmere på studiets hjemmeside på www.geografi.aau.dk

AAUs Centrale Studievejledning

Derudover kan du kontakte AAUs Centrale Studievejledning som har fuldtidsbemanding:
Telefon: +45 9940 9440
E-mail: studievejledning@aau.dk