geografi

videreuddannelse

Bacheloruddannelsen giver direkte adgang til Aalborg Universitets kandidatuddannelser i Naturgeografi. Desuden er bacheloruddannelsen i geografi kompetencegivende til undervisning i naturgeografi i gymnasiet. Læs meget mere her

Herudover er uddannelsen også adgangsgivende til planlægningsuddannelserne i henholdsvis Urban Planning & Management, Environmental Management & Sustainability Science og Sustainable Energy Planning & Management.

jobmuligheder

Geografi giver gode og varierede jobmuligheder. Du kan vælge, om du vil arbejde i Danmark eller i udlandet. Den faglige viden om både samfund, natur og miljø samt kompetencen til tværfaglig problemløsning, som du får på studiet, giver også gode muligheder for at indgå i mange forskellige jobfunktioner.

Det projektorienterede gruppearbejde giver dig særligt gode kvalifikationer inden for teamwork og projektledelse, som du vil få brug for i mange forskellige jobs. Den voksende globalisering med bl.a. ændringer i arbejds- og forbrugsmønstre åbner op for en række nye job.

Som geograf er der bl.a. mulighed for at arbejde indenfor:

  • Private rådgivende virksomheder som konsulent eller analytiker med opgaver lokalt, nationalt og globalt.
  • Offentlig planlægning i kommuner, regioner og stat inden for by- og regionsplanlægning
  • Internationale institutioner og organisationer bl.a. bistandsorganisationer
  • Natur-, ressource- og miljøplanlægning.
  • Geografiske informationssystemer både i offentlig og privat regi.
  • Undervisning i fx gymnasier eller på universitetet
  • Forskning på universiteter eller andre institutioner

studiejobs

Der er mulighed for at få et studiejob ved siden af studierne, hvis man ønsker det. Det gælder både studiejobs, der er relaterer sig til geografistudierne og “almindelige” studiejobs. Der er jævnligt brug for studentermedhjælpere på universitetet fx som ambassadører for uddannelsen ifm. brobygning, som webredaktør eller som decentral studievejleder. Der er også eksempler på studerende, der har haft studierelevant arbejde udenfor universitetet, herunder som underviser på lokale gymnasier eller som GIS-medarbejder (Geografiske Infomations-Systemer) hos lokale firmaer og forvaltninger. Det er op til dig selv at søge mulige studiejobs, men der opslås som nævnt ind imellem stillinger internt på universitetet, og der er generelt gode muligheder for spændende studiejobs i Aalborg.